MESIAC JÚN

TÝŽDENNÉ TÉMY:

   

 MDD -  charakteristika sviatku, jeho význam, život a farba pleti detí vo svete

Deň otcov- aktívna oslava sviatku v školskej záhrade, športové a tvorivé                                činnosti 

 Vlasť - hlavné mesto, mestá, obce, mapy, atlasy

 Leto - ročné obdobie, počasie, letné športy, rastliny, experimenty s farbami